ru ua Робота в Києві й Україні. КЗпП Україна >> Стаття 40. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу
Робота в Україні Вакансії Резюме Пошук резюме Пошук вакансій КЗпП Терміни  
   

Персональний вхід

e-mail:
пароль:

Забули пароль Реєстрація
 

Реклама


Онлайн тижневик - "Пропоную Роботу"

Архів → Переглянути

Робота в Україні

усі регіони>>
Робота Україна
Робота Київ
Робота Дніпропетровськ
Робота Донецьк
Робота Запоріжжя
Робота Львів
Робота Миколаїв
Робота Одеса
Робота Полтава
Робота Севастопіль
Робота Харків
Робота Черкаси

Сервіси - Робота

Розмістити резюме
Розмістити вакансію
Пошук резюме
Пошук вакансій
КЗпП
Статті
Контакти
Мапа сайту
FAQ
Каталог ссилок


Реклама - Робота

Работа в Украине и в Киеве

Вакансії в Україні та в Києві

КЗоТ України

ВУЗи України 

Робота в Києві. Робота в Україні: пошук вакансій та резюме

Робота в Києві. Робота в Україні: пошук вакансій та резюме. РОБОТА В УКРАЇНІ - новий Інтернет-сервіс з пошуку роботи і підбору персоналу по Києву та Україні. Здобувачам надається можливість розмістити резюме, а роботодавцям - розмістити вакансії у нашій базі даних. Сподіваємося, Ви знайдете наш ресурс корисним у пошуку роботи і персоналу, а також іншої необхідної інформації з працевлаштування в Україні.
 

Цей розділ присвячений Кодексу законів України про працю, який визначає трудові відносини працівників, правові засади і гарантії здійснення громадянами права розпоряджатися своїми здібностями до праці.

повернутися

Стаття 40. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу


Трудовий договiр, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договiр до закiнчення строку його чинностi можуть бути розiрванi власником або уповноваженим ним органом лише у випадках:

1) змiн в органiзацiї виробництва i працi, в тому числi лiквiдацiї, реорганiзацiї, банкрутства або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, скорочення чисельностi або штату працiвникiв; ( Пункт 1-1 статтi 40 втратив чиннiсть на пiдставi Закону N вiд 12.07.94 )
2) виявленої невiдповiдностi працiвника займанiй посадi або виконуванiй роботi внаслiдок недостатньої квалiфiкацiї або стану здоров'я, якi перешкоджають продовженню даної роботи;
3) систематичного невиконання працiвником без поважних причин обов'язкiв, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрiшнього трудового розпорядку, якщо до працiвника ранiше застосовувалися заходи дисциплiнарного чи громадського стягнення;
4) прогулу (в тому числi вiдсутностi на роботi бiльше трьох годин протягом робочого дня) без поважних причин;
5) нез'явлення на роботу протягом бiльш як чотирьох мiсяцiв пiдряд внаслiдок тимчасової непрацездатностi, не рахуючи вiдпустки по вагiтностi i родах, якщо законодавством не встановлений тривалiший строк збереження мiсця роботи (посади) при певному захворюваннi. За працiвниками, якi втратили працездатнiсть у зв'язку з трудовим калiцтвом або професiйним захворюванням, мiсце роботи (посада) зберiгається до вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi;
6) поновлення на роботi працiвника, який ранiше виконував цю роботу;
7) появи на роботi в нетверезому станi, у станi наркотичного або токсичного сп'янiння;
8) вчинення за мiсцем роботи розкрадання (в тому числi дрiбного) майна власника, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, чи постановою органу, до компетенцiї якого входить накладення адмiнiстративного стягнення або застосування заходiв громадського впливу.

Звiльнення з пiдстав, зазначених у пунктах 1, 2 i 6 цiєї статтi, допускається, якщо неможливо перевести працiвника, за його згодою, на iншу роботу.

Не допускається звiльнення працiвника з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу в перiод його тимчасової непрацездатностi (крiм звiльнення за пунктом 5 цiєї статтi), а також у перiод перебування працiвника у вiдпустцi. Це правило не поширюється на випадок повної лiквiдацiї пiдприємства, установи, органiзацiї.


В главе <Глава III: Трудовий договiр> также есть следующие статьи:
 Стаття 21. Трудовий договiр
 Стаття 22. Гарантiї при укладеннi, змiнi та припиненнi трудового договору
 Стаття 23. Строки трудового договору
 Стаття 24. Укладення трудового договору
 Стаття 24-1. Реєстрацiя трудового договору
 Стаття 25. Заборона вимагати при укладеннi трудового договору деякi вiдомостi та документи
 Стаття 25-1. Обмеження спiльної роботи родичiв на пiдприємствi, в установi, органiзацiї
 Стаття 26. Випробування при прийняттi на роботу
 Стаття 27. Строк випробування при прийняттi на роботу
 Стаття 28. Результати випробування при прийняттi на роботу
 Стаття 29. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу проiнструктувати працiвника i визначити йому робоче мiсце
 Стаття 30. Обов'язок працiвника особисто виконувати доручену йому роботу
 Стаття 31. Заборона вимагати виконання роботи, не обумовленої трудовим договором
 Стаття 32. Переведення на iншу роботу. Змiна iстотних умов працi
 Стаття 33. Тимчасове переведення працiвника на iншу роботу, не обумовлену трудовим договором
 Стаття 34. Тимчасове переведення на iншу роботу в разi простою
 Стаття 36. Пiдстави припинення трудового договору
 Стаття 37. Припинення трудового договору з працiвником, направленим за постановою суду на примусове лiкування
 Стаття 38. Розiрвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з iнiцiативи працiвника
 Стаття 39. Розiрвання строкового трудового договору з iнiцiативи працiвника
 Стаття 39-1. Продовження дiї строкового трудового договору на невизначений строк
 Стаття 41. Додатковi пiдстави розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу з окремими категорiями працiвникiв за певних умов
 Стаття 42. Переважне право на залишення на роботi при вивiльненнi працiвникiв у зв'язку iз змiнами в органiзацiї виробництва i працi
 Стаття 42-1. Переважне право на укладення трудового договору у разi поворотного прийняття на роботу
 Стаття 43. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу за попередньою згодою профспiлкового органу
 Стаття 43-1. Розiрвання трудового договору з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу без попередньої згоди профспiлкового органу
 Стаття 44. Вихідна допомога
 Стаття 45. Розiрвання трудового договору з керiвником на вимогу профспiлкового органу
 Стаття 46. Вiдсторонення вiд роботи
 Стаття 47. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з працiвником i видати йому трудову книжку
 Стаття 48. Трудовi книжки
 Стаття 49. Видача довiдки про роботу та заробiтну плату


 Усі статті
 
Робота - uajobs сучасний ресурс з працевлаштування в Україні. Сподіваємось, що пошук роботи, резюме, вакансії в Києві та Україні з нашою допомогою стане для Вас зручним і корисним. Ресурс не несе відповідальності за зміст інформації, яку розміщують користувачі ресурсу.
Jobs.ua рекомендує переглянути:

Наші проекти:

Jobs.ua - Робота в Україні Vakansii.ua - Вакансії в Україні Resume.ua - Резюме в Україні
ArendaZala.com.ua - Конференц зали Pro-Robotu.ua - Пропоную Роботу Training.ua - Тренінги в Україні
Srochno.ua - Терміново Потрібні Uajobs.com.ua - Пошук Роботи Jobsite.com.ua - Знайти Роботу


 
Шукаєте роботу? Перегляньте основні регіони на порталі Jobs.ua:
Робота в Києві - Робота в Харкові - Робота в Одесі - Робота в Донецьку - Робота в Дніпрі
Робота у Львові - Робота в Запоріжжі - Робота в Виниці - Робота в Миколаєві - Робота в Черкасах
Також на порталі Jobs.ua для шукачів та роботодавців працюють такі інформаційні розділи:
Посадові Інструкції - Трудовий договір - Управління персоналом - ВУЗи України: університети, інститути" - Курси
Пошук роботи - Підбір персоналу - Статистика зарплат - Приклади резюме - КЗоТ - Класифікатор професій - Рубрики - Регіони
jobs.ua

Трохи про найбільші міста України

Київ є столицею України з більш ніж 5 мільйонами населення. Робота в Києві на нинішньому етапі розвитку характеризується великою кількістю вакансій через існування гострої нестачі кваліфікованих кадрів. Особливо затребувані робочі спеціальності - будівельники, робітники на підприємства і склади. Харьків – один з найбільших промислових міст України, мегаполіс з майже двохмільйонним населенням. Робота в Харькові є для всіх, за офіційними даними, кількість відкритих вакансій в Харкові на сьогодні становить понад 13 тисяч. Одеса — найбільше місто-порт на Чорному морі. На нинішньому етапі розвитку робота в Одесі характеризується нестачею здобувачів в сфері торгівлі. Дніпро, ще одне місто-мільйонник, є не тільки красивим містом, а й центром всієї індустрії Придністров'я. У зв'язку з розташуванням міста, робота в Дніпрі є завжди. Львів – це культурний центр Західної України з населенням близько 735 тисяч чоловік, потужний індустріальний регіон. Робота у Львові має свою специфіку - відкриті вакансії в основному на поліграфічні та юридичні спеціальності. Запоріжжя – регіон величезних можливостей, місто металургів. Робота в Запоріжжі в основному пропонується на заводах. По промисловому потенціалу місто займає 3 місце в Україні.Робота водієм в Києві - Робота поваром в Києві - Робота продавцем в Києві - Робота менеджером в Києві - Робота касиром в Києві - Робота прибиральником в Києві - Робота перукарем в Києві - Робота вантажником в Києві

 
copyright by Uajobs 2005-2016.
Все права защищены.